Wachttijden

De actuele aanmeldingswachttijd is circa 6 weken voor de BGGZ en voor de SGGZ (update per 19 november 2018)

De exacte wachttijd kan korter zijn doordat u eerder terecht kunt wegens afzeggingen van andere cliënten.
Er is geen behandelingswachttijd. De behandeling start aansluitend op de intake, meestal binnen 1 a 2 weken na het intakegesprek.

In het geval van te lange wachttijden hanteren wij het beleid van de LVVP.

Dit betekent dat wanneer u de wachttijden te lang vindt, u contact op kunt nemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling zal starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die landelijk door zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn vastgesteld.

Wij maken bij het hanteren van de wachttijden onderscheid tussen zorgverzekeraars.  Door het gehanteerde budgetplafond van VGZ is uitsluitend voor cliënten die bij deze zorgverzekeraar verzekerd zijn (VGZ, UMC, IZZ, Univé, VNG) een wachttijd tot ná 14 januari 2019.

Reacties zijn gesloten.