Kosten

euroSinds 2014 valt de vroegere eerstelijnspsychologische zorg onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ).

Per 1 januari 2022 hebben we te maken met het Zorgprestatiemodel.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model vervangt de eerdere dbc’s, dbbc’s en zzp’s.Wij declareren de kosten per consult bij uw zorgverzekeraar – u vindt dit terug op uw declaratieoverzicht.

De behandelende psychologen van psychologenpraktijk Hoevers & Dussel hebben contracten met alle zorgverzekeraars te weten : Menzis,Achmea,CZ,VGZ,DSW,Multizorg en de daarbij aangesloten verzekeringen. Niet alle behandelingen door een psycholoog worden vergoed. Alleen na verwijzing van de huisarts én als er sprake is van een diagnose volgens de DSM 5 classificatie is er recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Basis Generalistische GGZ in het basispakket
Basis Generalistische GGZ(GBGGZ) is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. De tarieven voor de geleverde zorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Let op!

Uw eigen risico wordt wel altijd eerst aangesproken; dit betekent dat u (jaarlijks) minimaal €385 van uw behandeling zelf betaalt, tenzij uw eigen risico al is aangesproken omdat u andere zorg heeft ontvangen.


Zelf betalen – geen verwijzing of geen diagnose
U kunt ook komen zonder overleg/verwijzing van uw huisarts. Er is dan sprake van OZP( onverzekerd product)
Verder is er sprake van OZP wanneer:
– Uw klachten niet gediagnosticeerd kunnen worden als psychische aandoening
– U zich heeft aangemeld voor relatietherapie, werkgerelateerde klachten of aanpassingsproblemen. Ook het omgaan met lichamelijke aandoeningen wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.

Het tarief dat wij hanteren voor zelfbetalende clienten is 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de GBGGZ.

No-show

Het tarief dat wij hanteren voor een niet nagekomen afspraak ( No-show) is 50% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de GBGGZ en SGGZ.

Reacties zijn gesloten.