Kosten

euroIn 2014 is er veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De vroegere eerstelijnspsychologische zorg valt voortaan onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ).

De behandelende psychologen van psychologenpraktijk Hoevers & Dussel hebben contracten met alle zorgverzekeraars te weten : Menzis,Achmea,CZ,VGZ,DSW,Multizorg en de daarbij aangesloten verzekeringen. Niet alle behandelingen door een psycholoog worden vergoed. Alleen na verwijzing van de huisarts én als er sprake is van een diagnose volgens de DSM 5 classificatie is er recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Basis Generalistische GGZ in het basispakket
Basis Generalistische GGZ(GBGGZ) is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. De overheid heeft vastgesteld dat er gedeclareerd moet worden via een bepaalde prestatie, een Kort, Middellang, Intensief of Chronisch Zorgtraject, passend bij de ernst en complexiteit van uw problematiek. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


OZP, Zelfbetalende clienten en No-show-tarieven
U kunt ook komen zonder overleg/verwijzing van uw huisarts. Er is dan sprake van OZP( onverzekerd product)
Verder is er sprake van OZP wanneer:
– Uw klachten niet gediagnosticeerd kunnen worden als psychische aandoening
– U zich heeft aangemeld voor relatietherapie, werkgerelateerde klachten of aanpassingsproblemen. Ook het omgaan met lichamelijke aandoeningen wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.
Het tarief dat wij hanteren voor een OZP is 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de GBGGZ en SGGZ.

Het tarief dat wij hanteren voor zelfbetalende clienten is 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de GBGGZ en SGGZ.

Het tarief dat wij hanteren voor een niet nagekomen afspraak ( No-show) is 50% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de GBGGZ en SGGZ.

Beeldende vaktherapie
De zorgverzekeraars hebben een onderling afwijkend beleid t.a.v. de vergoeding van beeldende vaktherapie. Deze therapie wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw zorgverzekeraar heeft de betreffende informatie en kan u daarover meer vertellen. U kunt tevens een beroep doen op een inkomensafhankelijk tarief.

Reacties zijn gesloten.