Beeldende vaktherapie

keukenstoelBeeldende vaktherapie (of: creatieve therapie) is een voornamelijk non-verbale ( minder “talige”), ervaringsgerichte therapievorm die gebruik maakt van beeldende middelen om te komen tot veranderings-, ontwikkelings- of acceptatieprocessen.

Het werken met beeldende middelen ( klei, verf, gips, pastelkrijt etc.) vergroot het zelfinzicht en de ruimte voor zelfverwerkelijking. Tijdens het beeldend werkproces worden behoeften, gevoelens en weerstanden zichtbaar en hanteerbaar. Het effect kan zijn inzicht in en verwerking van de problemen, verrijking van de levenskwaliteit en verbetering van het algemeen functioneren.

Beeldende vaktherapie onderscheidt zich van andere vaktherapiën door de “beelden” die ontstaan en het meestal blijvend karakter daarvan.

Een sessie is individueel, duurt maximaal 5 kwartier, en vindt plaats op de lokatie “de Uithof”, praktijk voor beeldende vaktherapie te Burum.

Voor wie is beeldende vaktherapie bedoeld?
Deze therapievorm is o.a. geschikt voor mensen die het verbale karakter van de meeste therapievormen (“het gebruik van taal”) als een drempel of valkuil ervaren. Beeldende vaktherapie maakt het mogelijk op een actieve manier aan een eigen proces te werken door óók “te doen”. Iedereen die behoefte heeft aan therapeutische begeleiding én die wil werken vanuit de eigen creativiteit, kan deze mogelijkheid met de huisarts of psycholoog bespreken. Ervaring met beeldende middelen is niet noodzakelijk.

Wie is de beeldend vaktherapeut?
Marieanne de Rooij.

Voor uitgebreide informatie: www.vaktherapie.nl

Reacties zijn gesloten.