Behandelmethoden

Individuele Therapie

 

CGT (Cognitieve gedragstherapie) 
Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je -voornamelijk door oefeningen-    leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. (bron: vgct.nl)

Voor wie is CGT bedoeld?
Voor mensen met een angststoornis, een depressie, een verslaving of een eetstoornissen.

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
EMDR is een traumaverwerkingstherapie. Men spreekt van een ‘trauma’ wanneer je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt, zoals een ernstig verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of een overlijden. Tijdens de behandeling zal de therapeut je vragen aan de gebeurtenis terug te denken. Eerst gebeurt dit om meer informatie te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na verloop van tijd zal de herinnering haar kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken en de gebeurtenis zal steeds meer een plek in de levensgeschiedenis krijgen.

 Voor wie is EMDR bedoeld?
Voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een recent meegemaakte schokkende ervaring, ‘trauma’. Daarnaast is het ook een therapie voor mensen die last blijven houden van nare gebeurtenissen die men in het leven heeft meegemaakt.

 

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)       
MBCT is gebaseerd op Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), een 8-weeks programma dat in de late jaren ’70 door J. Kabat-Zinn is ontwikkeld voor mensen met chronische pijn en somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. In MBCT worden meditatietechnieken met CGT gecombineerd. Hierdoor leer je om met een accepterende, niet-oordelende houding aandacht te besteden aan hun ervaring in het huidige moment. Je leert zo de samenhang tussen negatieve gedachten, gevoelens en lichamelijke symptomen te begrijpen. Hierdoor word je je bewuster van je negatieve overtuigingen en niet-helpende reacties hierop. In tegenstelling tot CGT ligt het accent echter niet op het uitdagen of evalueren van gedachten, maar op observeren, accepteren en loslaten. De nadruk ligt op samen oefenen, niet op praten of nadenken over gedachten. MBCT is ervaringsgerichter dan CGT en kan een andere ingang bieden om te leren omgaan met negatieve gedachten. (bron: vgct.nl)

Voor wie is MBCT bedoeld?
Voor mensen met een depressie.

 

ACT(Acceptance en Commitment Therapie)
ACT is een derde generatie gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, Acceptatie (ruimte maken voor vervelende ervaringen), Defusie (afstand nemen van je gedachten), Het zelf (flexibel omgaan met je zelf(beeld), Hier en nu (aandacht voor het hier en nu), Waarden (stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt) en Toegewijd handelen (investeren in je waarden. (Bron: actinactie.nl)

Voor wie is ACT bedoeld?
Voor mensen met een depressie, een angststoornis, een dwangstoornis of chronische pijn.

 

Relatie / Gezinstherapie (Systeemtherapie)

 

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychische hulpverlening. Kenmerkend voor deze vormen van psychotherapie is dat partners of gezinsleden samen in therapie zijn. In de hulpverlening staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd.
Een relatie/gezinstherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.
De therapeut zal doorgaans alle betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek stelt de therapeut een behandelplan op waarin onder meer staat wat de doelstellingen van de therapie zijn en wie bij de behandeling betrokken worden. Ook geeft de therapeut een indicatie van de verwachte duur van de behandeling.

Voor wie is relatie/gezinstherapie bedoeld?
Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

 

Reacties zijn gesloten.