Eerstelijnspsychologie/Generalische basis GGZ

De zorg die wij bieden is monodisciplinaire, kortdurende generalistische GGZ. De gezondheidszorg in Nederland is opgebouwd uit verschillende ‘lijnen’. De eerste hulpverlener met wie iemand te maken krijgt als hulpvrager is een hulpverlener die werkzaam is in de eerstelijn (sinds 2014 generalistische basis GGZ). Voorbeelden hiervan zijn de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Wanneer een cliënt verwezen wordt naar een meer gespecialiseerde hulpvorm gaat hij/zij naar de hulpverlening in de tweedelijn (gespecialiseerde GGZ). De eerstelijnspsycholoog biedt dus de eerste zorg aan de hulpvrager in het geval van psychische problemen. U kunt dan ook zelf bellen voor het maken van een afspraak, echter alleen na verwijzing van de huisarts én als er sprake is van een diagnose volgens de DSM 5 classificatie is er recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Werkwijze

Een behandeling houdt in dat de cliënt in het eerste gesprek de situatie en het probleem voorlegt. Daarna wordt een diagnose gesteld en samen met de cliënt wordt een behandelplan gemaakt. Dit wordt, met toestemming van de cliënt, gerapporteerd aan de huisarts. Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet past bij u – u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar. Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt. Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, geeft de behandelaar dit aan.

 Vijf tot twaalf gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Eén gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

eHealth – thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Daarin ondersteunen we u graag. Bij behandelingen kan gebruik gemaakt worden van eHealth: apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie. Voor onze eHealth-modules maken wij gebruik van het aanbod van cliëntenlogin.

Voor wie is eerstelijnspsychologie bedoeld?
Voor mensen met klachten als:

 • Angst, schuldgevoel, somberheid
 • Depressie
 • Problemen in uw relatie / vriendschappen
 • Rouwverwerking
 • Traumaverwerking
 • Overspannenheid / burn-out
 • Psychische klachten rondom werk / werkloosheid of studie
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen bij het volwassen worden
 • Problemen bij het ouder worden
 • Neuropsychologisch problemen
 • En tal van andere psychische problemen

Wie zijn de eerstelijnspsychologen?
Johan Hoevers, Nancy Dussel en Rob van Wetten.

Reacties zijn gesloten.