Eerstelijnspsychologie

De gezondheidszorg in Nederland is opgebouwd uit verschillende ‘lijnen’. De eerste hulpverlener met wie iemand te maken krijgt als hulpvrager is een hulpverlener die werkzaam is in de eerstelijn. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Wanneer een cliënt verwezen wordt naar een meer gespecialiseerde hulpvorm gaat hij/zij naar de hulpverlening in de tweedelijn. De eerstelijnspsycholoog biedt dus de eerste zorg aan de hulpvrager in het geval van psychische problemen. Dit houdt in dat een cliënt zelf kan bellen voor een afspraak. Het wordt echter op prijs gesteld dat er voor het maken van een afspraak eerst is overlegd met de huisarts.

Eerstelijnspsychologische hulp houdt in dat de cliënt in het eerste gesprek de situatie en het probleem voorlegt. Daarna wordt een diagnose gesteld en samen met de cliënt wordt een behandelplan gemaakt. Dit wordt, met toestemming van de cliënt, gerapporteerd aan de huisarts. Vijf tot vijftien gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.

Eén gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Voor wie is eerstelijnspsychologie bedoeld?
Voor mensen van alle leeftijden met klachten als:

 • Angst, schuldgevoel, somberheid
 • Depressie
 • Problemen in uw relatie / vriendschappen
 • Rouwverwerking
 • Traumaverwerking
 • Overspannenheid / burn-out
 • Psychische klachten rondom werk / werkloosheid of studie
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen bij het volwassen worden
 • Problemen bij het ouder worden
 • Neuropsychologisch problemen
 • En tal van andere psychische problemen

Wie zijn de eerstelijnspsychologen?
Johan Hoevers, Nancy Dussel en Rob van Wetten.

Reacties zijn gesloten.