EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een traumaverwerkingstherapie. Men spreekt van een ‘trauma’ wanneer iemand een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, zoals een ernstig verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of een overlijden.

Tijdens de behandeling zal de therapeut vragen aan de gebeurtenis terug te denken. Eerst gebeurt dit om meer informatie te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na verloop van tijd zal de herinnering haar kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken en de gebeurtenis zal steeds meer een plek in de levensgeschiedenis van de persoon krijgen.

Voor wie is EMDR bedoeld?
Voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een recent meegemaakte schokkende ervaring, ‘trauma’.
Daarnaast is het ook een therapie voor mensen die last blijven houden van nare gebeurtenissen die men in het leven heeft meegemaakt.

Wie zijn de therapeuten die EMDR kunnen toepassen?
Johan Hoevers, Nancy Dussel en Rob van Wetten.

Reacties zijn gesloten.