Jeugdhulpverlening

Misschien is het voor kinderen en jongeren nog wel moeilijker om hulp te vragen dan voor volwassenen. Onze praktijk kan snel en concreet een aanbod doen aan kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten, die het moeilijk hebben, en die hulp nodig hebben.

De klachten of problemen van kinderen en jongeren kunnen heel divers zijn. Er kunnen problemen thuis zijn, op school of met vrienden. Deze klachten of problemen kunnen tot uiting komen als:

  • moeite met het leggen van contacten met leeftijdsgenoten
  • voor zichzelf op kunnen komen
  • gedragsproblemen en/of last van agressie, boosheid
  • last van vervelende of traumatische herinneringen of gebeurtenissen
  • rouw en verlieservaringen
  • moeite met de verwerking van de scheiding van hun ouders
  • pestervaringen
  • angsten

Uitgangspunt van de behandeling zijn de klachten die door de jongere en/of de ouder(s) worden aangegeven. Het eerste gesprek zal meestal plaatsvinden met de ouders en de jongere samen. De problemen en de hulpvraag worden besproken. In overleg worden er vervolgens afspraken gemaakt voor een plan van aanpak en eventuele verdere gesprekken.

De hulp is kortdurend. Er wordt naar gestreefd de behandeling binnen 8 gesprekken af te ronden. De gesprekken duren ongeveer 3 kwartier.

Wie geeft de jeugdhulpverlening?
Rob van Wetten.

Reacties zijn gesloten.