Psychotherapie

emdrPsychotherapie is een behandelmethode die verschilt van de eerstelijnspsychologische behandeling. Bij psychotherapie is de aard van de problematiek vaak gecompliceerder en/of ernstiger. De overeenkomst is dat de cliënt in gesprekken met de behandelend psycholoog zijn/haar klachten en problemen bespreekt.

De duur van de behandeling verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van iemands problemen, van de wensen en mogelijkheden.

Voor wie is psychotherapie bedoeld?
Psychotherapie is niet iets dat iemand zomaar doet. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om zichzelf, de eigen persoon, het eigen gedrag, de eigen gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en daar samen met de behandelend psycholoog naar te kijken en mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en duurt vaak een tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert iemand met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen en dat moet de cliënt willen en aankunnen.

Wie geeft de psychotherapie?
Gea van Driesten.

Reacties zijn gesloten.