Relatie/gezinstherapie

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychische hulpverlening. Kenmerkend voor deze vormen van psychotherapie is dat partners of gezinsleden samen in therapie zijn. In de hulpverlening staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd.
Een relatie/gezinstherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.
De therapeut zal doorgaans alle betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek stelt de therapeut een behandelplan op waarin onder meer staat wat de doelstellingen van de therapie zijn en wie bij de behandeling betrokken worden. Ook geeft de therapeut een indicatie van de verwachte duur van de behandeling.

Voor wie is relatie/gezinstherapie bedoeld?
Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

Wie is de relatie/gezinstherapeut?
Johan Hoevers is gekwalificeerd systeemtherapeut.
 

Reacties zijn gesloten.