Rob van Wetten

robNa zijn opleiding tot maatschappelijk werker, studeerde Rob van Wetten orthopedagogie (afstudeeronderwerp: Omgangsproblematiek na echtscheiding) en volgde hij de opleiding tot GZ-psycholoog aan de RUG.

Al jarenlang is Rob werkzaam als begeleider van kinderen en jongvolwassenen binnen een jeugdzorginstelling. Daarnaast heeft hij zijn werkzaamheden ook naar de eerstelijn verlegd.

Rob geeft trainingen in competentiegericht werken, omgangsbegeleiding en colleges betreffende jeugdhulpverlening.

Hij is gekwalificeerd in het geven van EMDR, met de specialisatie kinderen en jeugd.
Rob is lid van het NIP.
Rob werkt volgens de beroepscode van het NIP.

Rob van Wetten:

“De flexibiliteit en de kracht van mensen, en met name van kinderen, om problemen te overwinnen, verwondert en motiveert mij om dit werk te doen.”

Kwaliteitsstatuut Rob van Wetten (pdf)

Reacties zijn gesloten.